Анатоль Кудласевіч


“Пераход”


Мінск: “Мастацкая літаратура”

Пра кнігу:


Проза Анатоля Кудласевіча — гэта цікавае спалучэнне рэальнасці і фантастыкі, тонкага лірызму і глыбокага псіхалагічнага аналізу. Пісьменніка турбуюць вечныя пытанні быцця, праблема выбару і наканавання. Апавяданні Анатоля Кудласевіча заінтрыгуюць чытача дынамічным развіццём сюжэта, супярэчлівымі характарамі і нечаканымі развязкамі.Пра аўтара:


Анатоль Кудласевіч — паэт, празаік, бард. Нарадзіўся ў вёсцы Таўмачава Столінскага раёна Брэсцкай вобласці 5 верасня 1961 года. У 1993 годзе ў выдавецтве “Тэхналогія” выйшла першая кніга вершаў “Плакун-трава”, у 1999 годзе — кніга вершаў “Зорныя ноты” (Бібліятэчка часопіса “Маладосць”). Анатоль Кудласевіч — укладальнік двух анталогіяў: “Анталогія беларускай эпітафіі” (“Ураджай”, 2000 г.) і “Анталогія беларускай пародыі” (“Ураджай”, 2001 г.). У выдавецтве Беларускага экзархату пад аўтарствам Анатоля Кудласевіча выйшла некалькі кніг пра святых паводле жыційнай літаратуры ў адаптаваным мастацкім пераказе для дзяцей: “Преподобный Сергий Радонежский Всея Руси чудотворец”, “Пророк Иоанн Предтеча и Креститель Господень” і інш. Проза Анатоля Кудласевіча друкавалася ў часопісах “Полымя”, “Маладосць”, “Крыніца”, “Беларусь”, у штотыднёвіку “ЛіМ” і інш.


Журы


Валянцін
Акудовіч

Уладзімір
Арлоў

Альгерд
Бахарэвіч

Барыс
Пятровіч

Андрэй
Хадановіч

Ціхан
Чарнякевіч

Малгажата
Бухалік

Адам
Паморскі

Лешак
Шарэпка